Oferta

Firma nasza oferuje szeroki zakres usług z zakresu geodezji i kartografii. W swojej pracy wykorzystujemy tradycyjny sprzęt pomiarowy oraz najnowsze technologie geodezyjno-informatyczne (GPS, Totalstation, przenośne komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie).

Zakres usług geodezyjnych, świadczonych przez naszą firmę obejmuje:

 • MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
 • INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE BUDYNKÓW I BUDOWLI
 • SIECI UZBROJENIA TERENU, TYCZENIE BUDYNKÓW
 • OKAZANIA GRANIC I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 • INWENTARYZACJE PRZYŁĄCZY I OBIEKTÓW LINIOWYCH
 • GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI
 • POMIARY SPECJALNE NA POTRZEBY DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ
 • OBLICZENIA KUBATURY MAS ZIEMNYCH

 • POMIARY ODKSZTAŁCEŃ I PRZEMIESZCZEŃ
 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO CELÓW PRAWNYCH
 • POMIARY SATELITEARNE
 • POMIARY W ROLNICTWIE

 • POMIARY I OPRACOWANIA UWZGLĘDNIAJĄCE INDYWIDUALNE WYMOGI KLIENTA
 • OPRACOWANIE MAP TEMATYCZNYCH
 • TWORZENIE MAPY NUMERYCZNEJ
 • ZAKŁADANIE, POMIAR I MODERNIZACJA MAPY ZASADNICZEJ
 • POMIARY DLA GIS
 • DRUK WIELKOFORMATOWY

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

KONTAKT